top of page

Ved indmeldelse betales fra dags dato og måneden ud, samt medlemskab til foreningen i et år på kr. 100,- herefter træder PBS ordningen i kraft. Det månedlige kontingent vil blive tilmeldt PBS, og blive trukket hver den 1. i måneden.

Det vil sige at dit medlemskab automatisk vil blive trukket via. Betalingsservice, men også eventuelle bøder og andre skyldige beløb du måtte have, vil hver d. 1. blive trukket direkte fra din konto.

Indmeldelse skal ske skriftligt, ved at udfylde en kontrakt. Gyldigt billede id samt sygesikring og konto oplysninger medbringes.

Medlemskabet er løbende indtil det opsiges, det vil sige at medlemskabet ikke automatisk ophører. Selvom du ikke aktivt benytter dit medlemskab, fritager det dig ikke for betaling, med mindre anden skriftlig aftale med Pole Fitness Vejle er indgået. Udmeldelse skal ske skriftligt på mail, eller ved personligt remmøde i studiet.

Hvis du har studiekort, får du studierabat indtil dit studiekort udløber, derefter vil du automatisk blive skiftet over til normal pris.

Der er ingen aldersgrænse hos Pole Fitness Vejle. Vi kræver dog, at man er moden nok, til at kunne følge aktivt med i undervisning.

Er du under 18 år skal vi bruge dine forældres/værges underskrift, både inden start af prøvetimen samt på kontrakten til indmeldelse.

Bemærk at al træning og ophold hos Pole Fitness Vejle foregår på eget ansvar.

bottom of page